logo

 
 

Начало > За нас

Икономикс е създадена през 2001 г. с цел да осигури на своите клиенти високо-качествени услуги промотиращи здравословни и безопасни условия на труд за техния персонал.

Икономикс е партньор на работодателите и органите по безопасност и здраве при работа, консултант в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Икономикс има следните основни дейности:

Икономикс предоставя специализирани услуги за Вашия бизнес, като се грижи Вие и вашия персонал да сте винаги добре защитени. Ние Ви съветваме в изграждането и поддържането на здравословен начин на живот на работното място и извън него. Ние сме сигурни, че нашите услуги ще имат благоприятен ефект върху вашия бизнес като ви помагат да намалите боледуванията и отсъствието на вашият персонал и загубеното от това време.

Стандартите ни на работа предполагат висок професионализъм по всяко време, специализирани решения за вашия бизнес доставени в уговореното време, конфиденциалност и високо уважение към всички бизнес партньори.

Ние раполагаме с най-добрите специалисти в областта на трудовата медицина, енергийната ефективност, техническия надзор, контрол на работната среда и организирането на медицински прегледи. Ние сме фокусирани непрекъснато да усъвършенстваме знанията си във връзка с последните нововъведения в тези области. Затова нашите експерти са високо компетентни и предоставят доказани решенията, от които Вашият бизнес се нуждае.

Икономикс прилага в своята дейност интегрирана система за управление, сертифицирана от ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ по стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) бихме искали да Ви уведомим, че можете да се запознаете Политиката на Икономикс за защита на личните данни съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR)

Политики и документи за защита на личните данни съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR):

 • Политика за защита на личните данни
 • Политика за сключване на споразумение между администратора и обработващия лични данни
 • Декларация за поверителност
 • Декларация съгласие
 • Приложими документи за работодателите в условията на епидемично разпространение на COVID-19:

 • Заповед за извънреден инструктаж
 • Програма за провеждане на извънреден инструктаж
 • Инструкция за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19
 • Подгответе работното място за COVID-19
 • Инструкция на дезинфекция и хигиена в условията на епидемично разпространение на COVID-19
 • Техники за правилна хигиена на ръцете
 • Предпазване на себе си и околните от заболявания
 • Препоръки за лица, пътуващи до области и държави с регистрирани случаи на COVID-19
 • Временни насоки за почистване в обекти различни от лечебни заведения в контакт с COVID-19
 • Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
 • Дезинфекция на транспортни средства за обществен превоз в условията на епидемично разпространение на COVID-19
 • Препоръки на СЗО за домашно лечение на заболели с COVID-19
 • Правила за безопасно сваляне на ръкавици
 • Как да се справим със стреса при епидемия с COVID-19
 • Как да помогнем на децата да преодолеят стреса
 • Covid-19 и употреба на психоактивни вещества
 • Рационално използване на лични предпазни средства (ЛПС) срещу заболяване от коронавирус
 • Вода, канализация, хигиена и управление на отпадъците във връзка с вируса на COVID-19
 • Хранене и безопасност на храните в период на пандемия с коронавирус
 • Covid-19 и дезинфекция във външна среда
 • Противоепидемичните мерки, касаещи служителите в българските медии
 • Заповеди на Министерство на здравеопазването
 • Информация от Министерство на здравеопазването за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/
 • Информация за COVID-19 от Националния център по заразни и паразитни болести
 • Информация за COVID-19 от Българската агенциа по безопасност на храните към бизнесоператорите от сектори - Животновъдство, Фуражи, Растениевъдство, Растителна защита, Ветеринарно-медицинска дейност
 • Информационни материали за COVID-19 на Националният център по обществено здраве и анализи
 •  

  Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2021 ikonomiks.com All rights reserved | Site Map | Ikonomiks Webmail