logo

 
 

Начало > Дейности > Енергийна ефективност

Съгласно Закона за Енергийна Ефективност /ЗЕЕ/ в сила от 14.11.2008 г., всяка сграда с разгъната застроена площ над 1000 кв.м. подлежи на задължително обследване. В тази връзка Икономикс предлага цялостно и детайлно обследване за установяване на енергопотреблението на сгради и препоръчва подходящи енергоспестяващи мерки.

Направление "Енергийна ефективност" при Икономикс е лицензирано през 2009 г. от Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ с Идентификационен № 00161 и вписано в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

Направление "Енергийна ефективност" извършва:

  • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност;
  • Изготвяне на Енергийни паспорти;
  • Сертифициране на сгради;
  • Обследване на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност;
  • Енергиен мениджмънт;
  • Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност;
  • Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, повишаване на информираността на обществото относно необходимостта от въвеждането на енергоефективни мерки.

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2021 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login