logo

 
 

Начало > Дейности > Технически надзор

Направление "Технически надзор" е лицензирано от Държавната агенция за метрология и технически надзор с Лицензия № 466/20.11.2007 г. и е регистрирано в националния регистър с № 748. Като Лицензирано лице е на разположение на Работодателите за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, 86/1999г., изм. и доп.) и Наредба за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (ДВ, 79/2000 г., изм. и доп.).

tn1 tn2

Осъществяване на технически надзор (регистриране, периодични прегледи) на следните видове съоръжения:

  Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

  • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително
  • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130°C включително

  Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:

  • Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°C, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;

  Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110°C до 450°C включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

  Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:

  • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Газови уреди;

  Повдигателни съоръжения:

  • Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
  • Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
  • Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 10 t включително;
  • Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
  • Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
  • Подвижни работни площадки;
  • Всички строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, независимо от вида на строежа, в който са монтирани, както и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;

  Асансьори в жилищни и промишлени сгради

  Свързани документи:

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2021 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login