Skip Main menuSkip NavigationSkip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events

Център за професионално обучение
Икономикс

www.ikonomiks.com
T: 066/866555, 0878979004
ikonomiks.edu@ikonomiks.com 

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН:

0 700 10 167

Skip ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ!Skip ПРОЕКТ "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

ПРОЕКТ "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0402
„Безработни в действие – интегриране на безработни лица на пазара на труда чрез наемане на работа и повишаване на квалификацията“