Тук може да се запознаете с предстоящите обучения организирани и провеждани от Център за професионално обучение Икономикс


(Няма теми за дискусия в този форум все още)
Прескочи Главно менюПрескочи НавигацияПрескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития

Център за професионално обучение
Икономикс

www.ikonomiks.com
T: 066/866555, 0878979004
ikonomiks.edu@ikonomiks.com 

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН:

0 700 10 167

Прескочи ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ!Прескочи ПРОЕКТ "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

ПРОЕКТ "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0402
„Безработни в действие – интегриране на безработни лица на пазара на труда чрез наемане на работа и повишаване на квалификацията“