logo

 
 

Начало > Дейности > Център за Обучение > Обучения по безопасност и здраве при работа

Провеждаме следните обучения по безопасност и здраве при работа:

 • Първоначално обучение на Комитети и Групи по условия на труд
 • Ежегодно обучение на Комитети и Групи по условия на труд
 • Придобиване и потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност до 1000V
 • Придобиване и потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност над 1000V
 • Оказване на първа долекарска помощ
 • Безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност (повдигателни съоръжения, съдове под налягане, газови съоръжения работещи с природен газ или втечнени въглеводородни газове и др.)
 • Управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с националното законодателство

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № РД-07-2/2009 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

 • Обучения на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (ръководители на фирми и предприятия)
 • Обучения на длъжностни лица по безопасност и здраве
 • Обучения на лицата, провеждащи инструктажи по ЗБУТ
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

За справки и записвания моля обърнете се към най-близкия до вас офис.

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2017 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login