logo

 
 

Начало > Дейности > Център за Обучение > Обучения по ключови компетентости

Предлагаме следните обучения по ключови компетентности:

Общуване на роден език

 • Подобряване на презентативните умения
 • Водене на кореспонденция
 • Събиране и обработване на информация
 • Функционална граматика и езикови механизми

Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

 • Работа с текстообработващи програми
 • Работа със специализиран софтуер Auto Cad
 • Работа със специализиран софтуер Corel Drow
 • Работа със специализиран софтуер Adobe Photoshop
 • Работа със специализиран софтуер Microsoft Office Power Point
 • Работа със специализиран софтуер Microsoft Office Excel
 • Работа с база данни, управление и съхранение на информацията
 • Работа с операционна система, текстообработваща програма, интернет
 • Търсене на информация в интернет и сигурност на информацията

Умение за учене

 • Умения за работа в екип
 • Ефективно управление на времето

Обществени и граждански компетентности

 • Управление на конфликти

Инициативност и предприемачество

 • Предприемачество
 • Умения за планиране и ръководство на проекти
 • Лидерски умения и проактивно поведение

За справки и записвания моля обърнете се към най-близкия до вас офис.

 

Design by PiT & Ikonomiks | Copyright 2017 ikonomiks.com All rights reserved | Карта на сайта | Team Login